I Liq Chuan

I Liq Chuan to szczególny, wymagający, ale też bardzo satysfakcjonujący styl walki, oparty na zasadach zaczerpniętych z Tai Chi i buddyzmu Zen. Jego nazwa oznacza „Mentalno-Fizyczną Sztukę Walki” i tłumaczenie to dobrze oddaje istotę systemu, silnie akcentującego harmonijne zespolenie fizyczności i umysłu.

Godziny treningów

Praktykując I Liq Chuan poznajemy przede wszystkim strukturę i możliwości własnego ciała, uczymy się harmonijnie i efektywnie je wykorzystywać oraz rozwijać wewnętrzną siłę poprzez zaangażowanie umysłu i świadomości.

I Liq Chuan Poznań

I Liq Chuan zostało stworzone przez Wielkiego Mistrza Chin Lik Keonga, a obecnie sukcesorem stylu jest syn twórcy, Mistrz Sam Chin. Dzięki jego wysiłkom, styl został usystematyzowany, powstała bardzo konkretna metodyka nauki, prowadząca adepta od najbardziej podstawowych ćwiczeń, przez formy do treningów kontaktowych i wreszcie wolnej walki. Aby pomóc uczniom w wyznaczaniu sobie konkretnych etapów nauki i zadbać o kompetencje instruktorów, powstał system stopni uczniowskich i instruktorskich.

 

W Wu Wei nauka I Liq Chuan prowadzona jest na podstawowym i średnio zaawansowanym poziomie. Nasi adepci uczestniczą w oficjalnej ścieżce egzaminacyjnej, osiągając dotychczas 1, 2, 3 oraz 4 stopień uczniowski. Oprócz treningów, organizujemy też seminaria z Włodzimierzem Hrymniakiem z I Liq Chuan Polska (oficjalny oddział Chin Family I Liq Chuan Association) oraz Joshua Craigiem (I Liq Chuan USA). Utrzymujemy kontakt z pozostałymi grupami I Liq Chuan w Polsce i jesteśmy aktywnymi członkami międzynarodowej społeczności ILC.

 

Zapraszamy też na stronę http://iliqchuan-poznan.pl/, która poświęcona jest w całości prowadzonym w Poznaniu treningom I Liq Chuan.